Балкански институт по труда и социалната политика заедно с Научноизследователски сектор към СУ „Св. Климент Охридски” и германската Б.А.Д. „Здравна превенция и технология за безопасност” (B.A.D. B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH, Germany)  в рамките на Обединение „Национално изследване на условията на труд” публикува финален доклад за състоянието на условията на труд в Република България. Докладът е резултат от проведеното „Национално изследване на условията на труд”, по проект BG051PO001„Превенция за безопасност и здраве при работа” на ИА „Главна инспекция по труда”. 

 

Документи:

1. Резюме
2. Доклад - част 1 - стр.1-201
2. Доклад - част 2 - стр.202-383
3. Анекс А - Методология
4. Анекс В - Световни стандарти
5. Анекс С - Сектори

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.