На 15 и 16 юли, 2010 г. в сградата на Философски факултет на Софийски университет се проведе обучение за интервюиращи във връзка с работата на терен в рамките на Национално изследване на условията на труд в България.

На обучението бяха обучени и инструктирани 90 анкетьора, които ще вземат участие в работа на терен за провеждане на стандартизираните интервюта, която ще протече в периода 19 юли – 1 август 2010г.

Цел на обучението беше да се запознаят анкетьорите с принципите и методите на провеждане на конкретното стандартизирано интервю на работещи, служители и мениджмънт от предприятията. Обучаемите се запознаха с правилата за подбор на респондентите, начини на реагиране при „проблеми ситуации”, дискутираха се етични въпроси и се проведе детайлен инструктaж по анкетната карта за провеждане на самото интервю.

 

 

 

 

 

 

 

 

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.