BAD

Б.А.Д. "Здравна превенция и техника за сигурност" ООД


Б.А.Д. "Здравна превенция и техника за сигурност" ООД е учредена на 28 май 1976г. в Германия, от 22 човека, представители на Професионалната асоциация на индустриалния сектор, в която членуват местни и държавни органи, синдикати, организации на работодатели.

Компанията е открита официално на 13 септември 1976 г, в Бон. В настоящия момент компанията вече е представена на национално ниво с 40 центъра.

В процеса на развитие компанията взима решение да разшири своята дейност. През 2001 година Б.А.Д. открива своя първи филиал извън Германия. Компанията се казва "AAMepan" и се намира в Италия.

Б.А.Д. се развива с изключително бързи темпове и през 2007 година има вече 10 дъщерни фирми в Европа, които изграждат Тийм Превент Груп. Обслужваните фирми на компанията вече са повече от 230 000, в които работят над 3 милиона работници и служители.

Б.А.Д. предлага услуги в сферата на трудовата медицина. Услугите на компанията са ориентирани към нуждите на клиента и са базирани на последните научни и технологични открития в сферата на: Медицината, здравето, безопасността при работа, хигиената и безопасността  на храните.

« Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.