Национално изследване условия на труд в България 2010

На 14 май 2010г. Балкански институт по труда и социалната политика заедно с Научноизследователски сектор към СУ “Св. Кл. Охридски” и германската Б.А.Д “Здравна превенция и технология за безопасност” (B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) B.A.D в рамките на обединение “Национално изследване на условията на труд” стартира Национално изследване на условията на труд в България по поръчка на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Новини

06.07.2011
Резултати от "Национално изследване на условията на труд” 2011

Балкански институт по труда и социалната политика заедно с Научноизследователски сектор към СУ „Св. Климент Охридски” и германската Б.А.Д. „Здравна превенция и технология за безопасност” (B.A.D. B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH, Germany) в рамките на Обединение „Национално изследване на условията на труд” публикува финален доклад за състоянието на условията на труд в Република България.

20.07.2010
Работа на терен

На 19 юли 2010 г. стартира работата на терен в рамките на Националното изследване на условията на труд в България. Предвижда се провеждането на повече от 2 500 стандартизирани интервюта в 417 фирми на територията на цялата страна относно условията на труд. Стандартизираните интервюта ще бъдат проведени в периода 19 юли – 1 август 2010г.

20.07.2010
Обучение на интервюиращи

На 15 и 16 юли, 2010 г. в сградата на Философски факултет на Софийски университет се проведе обучение за интервюиращи във връзка с работата на терен в рамките на Национално изследване на условията на труд в България.

Oще Новини »

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007–2013, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

По проект BG051PO001 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

 

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.